Ana Sayfa / Hizmetlerimiz/ Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Doğa Hoşgör

Doğa Hoşgör

Klinik Psikolog Doğa Hoşgör. Psikoloji lisansımdan sonra Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını tamamladım. Ergenler ve yetişkinler ile çalışmaktayım.
Deniz Koçak

Deniz Koçak

Uzman Psikolog Deniz Koçak. Bilgi Üniversitesi Psikoloji lisans ve aynı üniversitede Travma alanında yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Ergen ve Bireysel Yetişkin gruplarında terapi veriyorum.

Bireylerin düşünce kalıplarını, inançlarını ve davranışlarını değiştirerek duygusal ve zihinsel sağlıklarını iyileştirmeyi hedefleyen etkili bir terapi yaklaşımıdır. BDT, kişinin yaşadığı duygusal sıkıntıların ve psikolojik sorunların altında yatan düşünceleri ve davranışları ele alarak, bu kalıpları olumlu bir şekilde değiştirme sürecini içerir.

BDT'nin temel prensibi, kişinin zihinsel süreçlerinin (düşünceler, inançlar, yargılar) duygusal ve davranışsal tepkilerini doğrudan etkilediğidir. Bu yaklaşıma göre, kişinin bir durumu algılama şekli, o duruma karşı duygusal tepkilerini ve davranışlarını belirler. Örneğin, olumsuz bir olayı, kendini değersiz hissetmeye neden olan negatif düşüncelerle algılayan bir kişi, bu düşünceleri nedeniyle üzüntü, endişe veya öfke gibi duygusal tepkiler yaşayabilir. BDT, bu tür olumsuz düşünce kalıplarını tanımlar ve değiştirme sürecine odaklanır.

BDT'nin terapi süreci genellikle şu adımları içerir:

Değerlendirme ve Hedef Belirleme: Terapi süreci, bireyin mevcut durumunu değerlendirme ve terapötik hedefler belirlemeyle başlar. BDT terapisti, kişinin yaşadığı zorlukları ve bunların altında yatan düşünce ve davranış kalıplarını anlamak için bireyle birlikte çalışır.

Düşünce Kalıplarının Tanımlanması: BDT terapisti, kişinin yaşadığı sorunlarda rol oynayan olumsuz veya yanlış inançları ve düşünce kalıplarını tanımlar. Bu kalıplar genellikle "genelleme" veya "kişiselleştirme" gibi bilişsel hataları içerebilir.

Düşünce Kalıplarının Sorgulanması ve Değiştirilmesi: BDT terapisti, kişinin olumsuz düşüncelerini sorgulamasına ve gerçekçi, dengeli düşünceler geliştirmesine yardımcı olur. Bu süreçte, kanıtlara dayalı düşünce analizi, alternatif bakış açıları geliştirme ve olumlu düşünme becerilerinin öğretilmesi gibi teknikler kullanılır.

Davranış Değişikliği Stratejilerinin Uygulanması: BDT, olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmenin yanı sıra, kişinin sağlıklı davranışları teşvik etmeyi ve olumsuz davranışları değiştirmeyi hedefler. Bu, adım adım davranışsal değişiklik planları oluşturmayı, probleme odaklı davranışsal tekniklerin kullanılmasını ve hedefe yönelik eylem planlarının uygulanmasını içerir.

Gelişim ve İlerleme İzleme: Terapi süreci boyunca, BDT terapisti, kişinin ilerlemesini izler ve terapötik hedeflere ulaşmak için gereken desteği sağlar. Gelişim izlemesi, terapinin etkinliğini değerlendirmek ve gerektiğinde terapötik stratejileri ayarlamak için önemlidir.

BDT, geniş bir yelpazedeki psikolojik sorunların tedavisinde etkili bir yaklaşım olarak kabul edilir. Depresyon, anksiyete bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, yeme bozuklukları, panik atak ve kişilik bozuklukları gibi birçok durumda kullanılmaktadır. BDT, bireyin düşünce kalıplarını ve davranışlarını değiştirerek, duygusal refahını artırmasına ve yaşam kalitesini iyileştirmesine yardımcı olur.

50 Dakikalık Ücretsiz İlk Seans!

Kendinizi daha iyi hissetmek için bir adım atmaya ne dersiniz? Size özel 50 dakikalık ücretsiz ilk seans fırsatımızı kaçırmayın! Şimdi randevu alın!